متفرقه

سرور نرمال (سرعت ۱) ۲۸ فروردین

به امید خدا رقابت در سرور نرمال بعدی با سرعت ۱ در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ساعت ۱۸ شروع خواهد شد. به دوستان خود اطلاع رسانی کنید.