تاریخ شروع سرور x1 و قوانین این سرور

به یاری خداوند سرور نرمال x1 پس از مدتها انتظار در تاریخ شنبه اول شهریور ماه شروع خواهد شد. قوانین جاری در سرور همان قوانین مندرج در صفحه ثبت نام و صفحه اصلی سایت خواهد بود. استثنا : با توجه به مشکلات پیش آمده در تشخیص و اشتباه در داوری دو استثنا در این سرور […]

تغییر محدودیت انتقال طلا از روز شنبه ۳۱ خرداد ماه

با درود و احترام به استحضار میرساند که از روز شنبه مورخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ ، محدودیت انتقال طلا و کد کردن طلا در هر اکانت فقط به میزان سکه خریداری شده اکانت میباشد.به عنوان مثال در صورتی که اکانتی ۱۰۰ سکه خریداری کرده باشد فقط میتواند نهایتا به همان میزان خریداری شده (یعنی […]