تاریخ شروع سرور x1 و قوانین این سرور

به یاری خداوند سرور نرمال x1 پس از مدتها انتظار در تاریخ شنبه اول شهریور ماه شروع خواهد شد.

قوانین جاری در سرور همان قوانین مندرج در صفحه ثبت نام و صفحه اصلی سایت خواهد بود.

استثنا : با توجه به مشکلات پیش آمده در تشخیص و اشتباه در داوری دو استثنا در این سرور لحاظ می گردد:

۱- با توجه به استفاده کاربران از اپلیکیشن بازی، محدودیت مدیریت اکانت ها از طریق ای پی های شبکه موبایل در این سرور اعمال نمیشود و به عبارتی اکانت هایی که از طریق ای پی های شبکه موبایلی ایجاد و یا مدیریت میشوند به مانند سایر اکانت ها می باشند.
۲- به خاطر احتمال وقوع اشتباهات در مسدودیت برخی اکانت ها، محدودیت مدیریت اکانت ها توسط جانشینی ، فقط بصورت سیستمی میباشد و در صورتی که پلیر اکانت به مدت زیادی در سرور لاگین نکند ، خود سیستم دسترسی جانشینی را حذف می نماید و دخالتی از سمت مولتی هانتر برای بررسی مولتی اکانتی توسط جانشینی، در این مورد صورت نخواهد پذیرفت.

نکته آخر تغییر ایمیل در سرور پس از یک هفته از شروع سرور ، بدلیل کاهش تخلفات واگذاری اکانت ها ، بصورت خودکار بسته خواهد شد.

Leave a Reply