تغییر محدودیت انتقال طلا از روز شنبه ۳۱ خرداد ماه

با درود و احترام

به استحضار میرساند که از روز شنبه مورخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ ، محدودیت انتقال طلا و کد کردن طلا در هر اکانت فقط به میزان سکه خریداری شده اکانت میباشد.به عنوان مثال در صورتی که اکانتی ۱۰۰ سکه خریداری کرده باشد فقط میتواند نهایتا به همان میزان خریداری شده (یعنی همان ۱۰۰ سکه) از اکانت کد کرده و انتقال دهد.

Leave a Reply